Blog eva nơi chia sẻ kiến thức y khoa, các kiến thức đời thường, đúc rút từ kinh nghiệm của bản thân tác giả Nguyễn Ngọc Duy.